Acollida

El servei d’acollida de l’escola el proporciona Ziga-Zaga.

Acollida al matí

 • El servei d’acollida pot ser fix o esporàdic. Per a que un nen es consideri fix haurà d’utilitzar el servei de dilluns a divendres durant tot el mes.
 • El servei d’acollida fix del matí es presenta en dues modalitats:
  • Modalitat completa: el nen/a pot fer ús del servei d’acollida de 7:45 a 9:00 del matí i hi pot esmorzar
  • Modalitat reduïda: el nen/a pot fer ús del servei d’acollida de 8:30 a 9:00 del matí, però ja no hi pot esmorzar.
 • El servei d’acollida esporàdic del matí té un preu únic, independentment de l’hora d’entrada del nen/a.
 • Preus per al curs 2018-2019:
Acollida al matí (7:45 – 9:00) 38 euros/mes
Descompte aplicable a germans utilitzant

Acollida al matí (7:45 – 9:00)

40%
Acollida al matí reduïda (8:30 – 9:00) 18 euros/mes
Acollida esporàdica 3 euros/dia
 • Entre juny i setembre cal entregar la butlleta corresponent a INSCRIPCIÓ ACOLLIDA, per tal de saber els dies que cada alumne farà ús del servei. Cal omplir també la butlleta d’inscripció de Ziga-zaga, que podeu descarregar aquí. Aquesta butlleta cal que la facin tots els inscrits.
 • El servei  d’acollida el cobrarà directament l’empresa que la gestiona: Ziga-zaga.

El cobrament d’aquest servei es farà efectiu per domiciliació bancària el dia 5 de cada mes en curs.

 • Si els usuaris no tenen al dia els pagaments, Ziga-zaga es reserva el dret d’admissió dels usuaris al servei.
 • Per donar de baixa un/a nen/a caldrà enviar un e-mail a  menjadorescolaestel@gmail.com
 • Les altes i les baixes s’han d’avisar abans del dia 28 del mes anterior. També es pot donar de baixa a mig mes avisant amb una antelació d’una setmana i es retornarà el 50% de l’import.

Normativa pel servei d’acollida matí

 • Els alumnes que arribin entre les 7:45h i les 8:30h podran esmorzar a  l’escola.

El servei proporcionarà només la llet, però la resta d’aliments (cereals, entrepans, pot de xocolata en pols…) l’haurà de portar la família. Cal posar el nom de l’alumne i el curs a la capsa dels cereals o al pot de xocolata en pols.

 • Una vegada hagin entrat els nens/es al menjador, els pares i mares no podran restar al menjador.

Anuncis