Acollida

Informació

El servei d’acollida de l’escola el proporciona Ziga-Zaga.

  • És especialment important que les inscripcions les feu durant el mes de juny, atès que durant el Juliol hem de tancar els contractes amb el servei de monitoratge.

Ziga-Zaga és una entitat d’iniciativa educativa i social que porta a terme diferents projectes d’atenció a les persones. La seva activitat principal és oferir servei de menjador, acollida i extraescolars als diferents centres educatius.

 

 

Horaris i Quotes

07:45 – 9:00 Acollida matinal durant tot el curs. 38€/mes per socis AMPA.
08:30 – 09:00 Acollida reduida matinal durant tot el curs. 18€/mes per socis AMPA
15:30 – 16:30 Acollida de tarda durant la jornada intensiva de Juny
16:30 – 17:30 Acollida de tarda durant tot el curs. Per poder ofertar aquest servei ha d’haver-hi un mínim de 8 alumnes fixes durant tot el curs de dilluns a divendres.

Hi haurà un descompte aplicable a germans que facin servir l’acollida complerta del matí del 40%.

Per acollides esporàdiques el preu serà de 3€/dia

Es considera fix del servei aquell nen/a que el fa servir durant tota la setmana. La resta d’usuaris es consideren esporàdics.

Per donar d’alta un nen/a a l’activitat d’acollida es pot fer a través de la web en l’apartat de Gestió.

Per donar de baixa un/a nen/a caldrà enviar un mail a ampa@ampaestelmolins.cat. Les altes i les baixes s’han d’avisar abans del dia 28 del mes anterior. També es pot donar de baixa a mig mes avisant amb una antelació d’una setmana i es retornarà el 50% de l’import.

El servei d’acollida el cobrarà directament Ziga-Zaga. Si els usuaris no tenen al dia els pagaments, Ziga-Zaga es reserva el dret d’admissió dels usuaris a l’activitat.
Per a que un/a nen/a pugui fer ús del servei d’acollida esporàdicament, caldrà fer, amb antelació, un ingrés al compte número de La Caixa:
ES05 2100 0456 4602 0009 3320
La coordinadora de menjador bescanviarà a l’escola el resguard de l’ingrés per un tiquet vàlid per aquest servei. També se li pot fer el pagament en efectiu a la coordinadora de menjador

Normes d’utilització

Durant el servei d’acollida matinal es dedica part del temps a que els nens/es que ho desitgin puguin esmorzar. L’horari per esmorzar és de 7:45h a 8:40h. A partir de les 8:30h cap nen/a pot començar a esmorzar.
El servei proporciona només la llet, però la resta d’aliments (cereals, entrepans, pot de xocolata en pols…) els ha de portar la família. En el cas de cereals o pot de xocolata en pols, la família pot portar la capsa/pot i aquests es poden quedar a l’escola, només cal posar el nom de l’alumne i el curs a la capsa.
Els pares no poden entrar al menjador.
Al servei d’acollida matinal reduïda (amb entrada a les 8:30h) no es pot esmorzar.

 

Anuncis