Menjador

Centre d’interès del curs 2016/2017

El Centre d’Interès és l’eix per a motivar i engrescar els infants a participar activament en les activitats ofertades.

Aquest any es treballar des de la paraula compARTir. Es vol treballar amb els nens tota mena d’arts per tal d’estimular els valors de la receptivitat (rebre), la creativitat (crear) i la generositat (donar).

Per treballar-ho a INFANTIL, han aparegut la Dona i el Rep (titelles), que ajudaran als nens a compartir experièncias i inquietuts, que els nens podran recopilar en una capseta que han reservat per ells aquests dos personatges entranyables.

Per treballar-ho a PRIMÀRIA els nens conneixeran a una artista i escriptora japonesa ben interessant: Yayoi Kusama.

Els alumnes de l’Estel que fan servir el menjador, participaran en les següents àrees:

treball-global-menjador

A banda de les activitats relacionades amb el moment de dinar (Abans de dinar rentar-se les mans, parar la taula; durant el dinar crear un espai de relació i convivènbia i després del dinar, recollir, desparar taula i rentar-se les mans i les dents) es fan ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL TEMPS de LLEURE. S’intenta trobar un equilibri entre els espais de joc lliure i l’organització d’activitats educatives de lleure.

temps-de-lleure-menjador

Equip de monitors

La coordinadora del menjador és Miriam.

Per qualsevol incidència, falta d’assistència o dubte us podeu adreçar a la Miriam. Posem a la vostra disposició un telèfon i una direcció de contacte:

Telèfon: 655 93 44 59

Adreça: menjadorescolaestel@gmail.com Us preguem que poseu en còpia a l’Ampa. ampa@ampaestelmolins.cat

Aquí estan els monitors del menjador, dividits per curs:

P3: Jennifer Solís

P4: Anna Ma Esteban

P5: Verónica Díaz

Suport Infantil: Reyes

1er: Piti Matas

2n: Montse Aguado

3er: Marc Coll

4rt: Rocío Morilla

5é: Júlia Garcia

6é: Montse Pagès

Cuina: Juan Tomás i Lola Linares

Sobre Ziga-Zaga

És l’empresa que proporciona el servei de menjador de l’Estel. Inclou el servei de cuina i el monitoratge del migdia.

Ziga-Zaga és una entitat d’iniciativa educativa i social que porta a terme diferents projectes d’atenció a les persones. La seva activitat principal és oferir servei de menjador, acollida i extraescolars als diferents centres educatius.
Ziga-Zaga ofereix una selecció i elaboració de menús que garanteix, a més de la necessària aportació de nutrients, una educació alimentària, per la higiene i la salut dels infants. Els seus menús, aprovats per a professionals de la nutrició, s’ajusten a la necessitat de l’etapa i altres particularitats que es puguin donar per motiu de salut i/o cultura. Els productes amb els que es treballa són productes ecològics i de proximitat.

 

Normes d’utilització

Els dilluns, els nens/es de P-3, P-4 i P-5 han de portar cinc pitets dins una bossa de roba. Cada pitet utilitzat es retorna cada dia per rentar.
Els nens/es de P-3 i P-4 han de portar un coixí de llit petit amb coixinera i un llençol dins una bossa de roba.
Cada mes, es tornen el coixí i el llençol i es dóna una funda del llitet per rentar.
Els nens/es de 1r a 6è portaran dos tovallons dins una bossa de roba (un que utilitzaran de dilluns a dimecres, i l’altre de dimecres a divendres). El divendres se l’enduran cap a casa i els hauran de retornar el dilluns següent.
Tots els nens/es de P-5 a 6è hauran de portar un necesser marcat amb el nom, amb el raspall de dents i el dentífric, que s’enduran un divendres cada quinze dies a casa. L’hauran de retornar el dilluns següent net. Seria recomanable que el necesser fos reixat o de roba, ja que els altres no deixen transpirar i es posa la humitat als raspalls.

En cas que les monitores hagin d’administrar algun medicament als infants, caldrà lliurar a la coordinadora un paper del metge i una autorització dels pares o tutors on consti el nom del nen/a, el curs, el medicament, la quantitat i a quina hora s´ha de donar. ( Al nen/a que no porti l’autorització o la recepta de forma correcta no se li podrà administrar el medicament).
Caldrà portar un paper del metge en cas de que algun nen/a sigui al·lèrgic o intolerant a algun tipus d’aliment.
Si algun usuari del servei precisa menjar dieta o règim, el pares o tutors hauran de comunicar-ho a la secretaria; o que el nen/a ( si es gran) porti, a la secretaria, un full amb la signatura del pare/mare a on es demani el menú especial ( dieta o règim). ( Sense una d’aquestes premisses no es farà efectiva la petició).
Els infants que utilitzin el servei de menjador i que hagin de sortir al migdia hauran de dur una autorització signada pels pares o bé tutors, sinó no podran sortir.

Seguiment

Els alumnes de P3 i P4 tenen una agenda on s’indica si el nen/nena ha menjat i ha dormit.

L’equip de monitores es reuneix periòdicament per tal de valorar l’organització i fer el seguiment del grup d’infants. L’evolució d’aquests quedarà reflectida als informes que s’entreguen trimestalment (primària), semestralment (infantil).

Per concertar una entrevista amb qualsevol monitor:
Educació Infantil: s’haurà de trucar de 9:00h a 9:45 i l’entrevista tindrà lloc de 12h a 12:30h.
Educació Primària: s’haurà de trucar de 9:00h a 9:45 i l’entrevista tindrà lloc de 12:30h a 13:00h
La coordinadora de menjador és a l’escola de dilluns a divendres, de 7:45h a 10:00h i de 12:00 a 15:00, però l’horari d’atenció és de 9:00h a 9:45h

Quotes

Aquest curs 2016/2017, les quotes s’abarateixen respecte a l’any passat.  Es cobraran a mes vençut. Queden de la següent manera:

Preu del menú per dia de servei de menjador fix:
6,20 Euros per socis AMPA / 7,13 euros per no socis AMPA
Preu del menú per dia de servei de menjador fix de 2 a 4 dies per setmana:
6,40 Euros per socis AMPA / 7,36 Euros per no socis AMPA
Esporàdic 6,70 Euros per socis AMPA / 7,70 Euros per no socis AMPA
Absència de menjador es descomptarà a raó de 2,10 Euros per dia, sempre que s’hagi avisat a l’escola al matí (abans de les 9:30).

Es considera fix del servei aquell nen/a que el fa servir durant tota la setmana. També hi ha la modalitat de quedar-se fix de dos a 4 dies a la setmana (sempre els mateixos dies). La resta d’usuaris es consideren esporàdics.
En cas que el vostre fill sigui un usuari fix i no assisteixi a l’escola ( per malaltia o una altra causa) caldrà donar avís a secretaria a primera hora del matí. Si es fa així, no es cobrarà el menú d’aquell dia.
Igualment, l’alumne que es quedarà a dinar eventualment, cal que els pares avisin a la coordinadora de menjador el dia anterior.
Els alumnes fixes tindran sense necessitat d’avís previ pícnic els dies d’excursions. Cal omplir una butlleta de la primera circular com a renúncia del pícnic si no es vol aquesta opció. Aquesta butlleta s’ha d’entregar a principis de curs. En cas de renúncia de pícnic no es retorna el preu per dia de menjador.
El cobrament del servei es fa efectiu per domiciliació bancària i el realitza directament Ziga-Zaga. Com a novetat, aquest any es començaran a cobrar els rebuts a mes vençut, tal i com moltes famílies reclamaveu.

L’AMPA cobrarà a les famílies que facin servir el menjador de forma fixe 0,07 euros per menú, trimestralment i en concepte de manteniment.
Per donar d’alta a un nen/a a l’activitat de menjador es pot fer a través de la pàgina web en l’apartat de serveis.
Per donar de baixa un/a nen/a caldrà enviar un mail a ampa@ampaestelmolins.cat
Les altes i les baixes s’han d’avisar abans del dia 28 del mes anterior. També es pot donar de baixa a mig mes avisant amb una antelació d’una setmana i es retornarà el 50% de l’import.
Si els usuaris no tenen al dia els pagaments, Ziga-Zaga es reserva el dret d’admissió dels usuaris a l’activitat.
Per a que un/a nen/a pugui fer ús del servei de menjador esporàdicament, caldrà fer, amb antelació, un ingrés al compte número de La Caixa:
ES05 2100 0456 4602 0009 3320
La coordinadora de menjador bescanviarà a l’escola el resguard de l’ingrés per un tiquet vàlid per aquest servei.

 

Anuncis